GDPR

På Företagsrevision Syd AB värnar vi om din integritet och säkerhet. GDPR, den nya lagen för behandling av personuppgifter, ställer högre krav på öppenhet och tydlighet kring hur personuppgifter hanteras och sparas. Vi har skapat denna sidan för att du skall veta vad vi gör i behandlingen av personuppgifter. De olika dokumenten nedan beskriver hur vi jobbar med dina personuppgifter samt våra övriga allmänna villkor. De kan komma att uppdateras och fyllas på med mer information framöver.

Policy gällande behandling av personuppgifter
Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag
Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag

Underbiträden
Hogia Infrastructure Services AB, org nr 556516-7631, programvaror
Blekinge IT AB, org nr 559052-6488, IT-frågor